Medlemmer

Medlemskaps- og årsavgifter 2023


Priser for 2023 :
Kategorier for medlemskap på Hafjell golfbane (klubbkontingenten til Hafjell Golfklubb/NGF er inkludert):
kr 4 900/år

Inkluderer fritt spill

Inkluderer fritt spill

kr 2 700/år

Inkluderer fritt spill. Studentbevis må fremlegges. Gjelder heltidsstudenter.

Inkluderer fritt spill

kr 2 900/år

Fritt spill inneværende år inkludert i kursavgift.

Fritt spill inneværende år inkludert i kursavgift.

Greenfeemedlemskapet inkluderer også kontingenten til Hafjell Golfklubb/NGF. Oppnår 20% rabatt på ordinær greenfee