Medlemmer

Innmeldingskjema

Bruk skjemaet under om du ønsker å bli medlem i Hafjell Golfklubb. Felt merket med stjerne er obligatoriske. Etter at du har sendt inn opplysningene, vil du bli kontaktet av klubben. Dette er ingen bindende påmelding.

Viktig:
Den som ikke senest 31. desember pr post eller mail har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, vil det påfølgende år bli krevet for den gjeldende medlemskontingent som årsmøtet fastsetter. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter fastsatt på årsmøtet. Kategoriendring grunnet alder skjer automatisk.
 • Hvilken klubb?
  Vil du ha Hafjell Golfklubb som hjemmeklubb?
 • Sted:
  År:
 • Viktig:
  Den som ikke senest 31. desember pr post eller mail har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kategori, vil det påfølgende år bli krevet for den gjeldende avgfift på aktuell kategori for spill på Hafjell Golfbane. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter fastsatt på årsmøtet. Kategoriendring grunnet alder skjer automatisk.


  Vennligst kryss av under:
     Jeg har lest og godkjent vilkårene for medlemskap
 • Vennligst skriv inn tallrekken under med kun siffer:
  to  seks  tre  fire:
 • Når du sender inn skjemaet vil du motta en automatisk bekreftelse på e-post på din innmelding. Om du ikke mottar en slik e-post, vennligst ta kontakt med klubben.