Nyheter

Sakspapirer til Årsmøte Hafjell Golfklubb 2023

Av: Tore Lien  |  Publisert: 14. april 2024  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Meld deg på årsmøte til klubb@hafjellgolf.no eller på sms til 95177655. Vi serverer varm mat og trenger påmelding innen 20. april. (13 påmeldte til nå)

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Hafjell Golfklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 19. mars 2024.

Årsmøtet - 24. april 2023 kl. 1900 - Nermo Hotell 

Under følger sakslisten for årsmøtet:
Sak 1: Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 2: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 3: Godkjenne innkalling og saksliste
Sak 4: Behandle årsberetning for 2023.
Sak 5: Behandle årsregnskap for 2023 i revidert stand
Sak 6: Behandle forslag og saker
Ingen innmeldte forslag
Sak 7: Kontingent for 2025.
Sak 8: Foreta følgende valg:
8.1 Styreleder
8.2  Nestleder
8.3 Øvrige styremedlemr
8.4 Valg av revisor
8.5                 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
8.6  Leder av valgkomiteen
8.7 Øvrige medlemmer av valgkomiteen
 
 
Vedlagt følger følgende dokumenter:
Hafjell Golfklubbs årsberetning
Signert Årsregnskap 2023 (ikke revidert ferdig)

Etter årsmøte blir det et kort informasjonsmøte om sesongen. Velkommen :) 
 
Med vennlig hilsen
styret i Hafjell Golfklubb