Medlemmer

Informasjon - Hafjell Golfbane - priser 2022

Publisert: 1. mai 2022  av Tore Lien

VIKTIG INFORMASJON - LES DET NØYE

Kjære Golfvenn
Nytt golfår er rett rundt hjørnet. Som dere sikkert alle vet er Hafjell Golf AS (baneselskapet) konkurs.
Hafjell Golfklubb med 571 medlemmer pr. 31.12.2021 var ikke berørt av konkursen men vi er jo avhengig av å ha en bane å spille på 😊
I forbindelse med konkursen er alle «aksjer og avtaler» med baneselskapet nullet ut og vi må starte med blanke ark.
Alle medlemmer av Hafjell Golfklubb som ikke sa opp medlemskapet før 31.12.2021 er automatisk medlemmer i 2022 og vil få faktura på 800,- for sin kontingent til klubben og Norges Golfforbund for å ha en rettighet til å spille golf i Norge og utlandet.
Eier av grunn (Nermo Gård) har sagt opp festeavtalen og gjør avtale med Nermo AS. Nermo AS leier inn Nermo Maskin til å drifte banen som før. Nermo AS er avhengig av inntekter fra våre medlemmer. Tidligere var mange forpliktet i forbindelse med sine aksjer. Fra i år inngås det nye avtaler, med mulighet for oppsigelse innen 31.12.2022, om man av en eller annen grunn ikke ønsker å videreføre sin avtale om spill på Hafjell Golfbane.
Alle Hafjell Golfklubb sine medlemmer må inngå en avtale av en eller annen kategori, slik at vi sikrer nok inntekter til videre drift av golfbanen også i årene fremover. Dette er ingen selvfølgelighet. Vi har i samarbeid med Nermo AS utarbeidet nye pakker for sesongen 2022 som vi håper vil treffe våre medlemmer.
Vi har følgende alternativer dere kan velge mellom :
PRISER HAFJELL GOLF 2022 (inklusiv kontingent til Hafjell Golfklubb)
 1. Hovedmedlem                                                          kr. 4.900,- (2 greenfee inkl)
 2. Ektefelle/samboer                                                    kr. 3.900,-
 3. Familiemedlemskap 2 voksne + juniorer              kr. 9.900,- (2 greenfee inkl)
 4. Familiemedlemskap 1 voksen + juniorer               kr. 5.900,- (1 greenfee inkl)
 5. Studentmedlemskap (krever studentbevis)           kr. 2.700,-
 6. Greenfeemedlem fra 2023                                       kr. 1.900,- (20% greenfee + 2 greenfee inkl)
 7. Junior (12 tom 15)                                                    kr. 1.000,-
 8. Junior (16 tom 19)                                                    kr. 2.000,-
 9. Knøtt (tom 11 år)                                                     Gratis
 10. Greenfee pakker for «ikke medlemmer»
  - 5 stk (10% rabatt), 10 stk (15% rabatt), 20 stk (20% rabatt)
 
Som dere ser av oversikten har Hovedmedlem en pris på 4.100,- til Nermo AS (Drift)  + 800,- som går til Hafjell Golfklubb. (Noen har allerede fått faktura og betalt denne kontingenten.) I tillegg får man 2 greenfee billetter som gir mulighet til å invitere med seg en golfvenner til Hafjell Golf. Er du gift eller samboer med et hovedmedlem får du fritt spill for 3.100,- 😊
Vi har innført familiemedlemskap fra i år. Er dere en familie på 2 voksne og x antall barn (opp til 19 år) er prisen kun kr. 9.100,- for fritt spill. Denne kategorien gir også 2 greenfee billetter.
Er du singel forelder med x antall golfspillende barn så koster 5.100,- for fritt spill. I tillegg får du 1 greenfee billett.
Studenter må fra 2022 fremvise studentbevis for å få fritt spill for kr. 1.900,-.
Knøtt opp til 11 år er som før gratis
Junior fra 12 år tom 15 år vil betale 600,- for fritt spill (400,- går til kontingent i Hafjell Golfklubb)
Junior fra 16 tom 19 år vil betale 1.600,- for fritt spill (400,- går til kontingent i Hafjell Golfklubb)
Greenfeemedlemmer oppfordres allerede fra 2022 å gå inn på ny greenfeepakke til kr. 1.900 (inkl. 800,- til Hafjell Golfklubb) Da får man 20% rabatt og i tillegg 2 greenfee billetter gratis. Velger man å betale 800,- i kontingent så betaler man full greenfee på Hafjell og hos samarbeidene klubber i 2022.
Fra 2023 vil Greenfeemedlemskap i Hafjell Golfklubb være obligatorisk på kr. 1.900,- inkl. 2 greenfee. Forskjellen fra før er at man «betaler litt på forhånd» 😊
VTG deltakere som gjennomførte kurs i 2021 skal få en gunstig pris som avtalt i fjor. Dere vil få tilsendt egen epost.
Hafjell Golfklubb, Nermo AS (baneeier) og Nermo Maskin AS(innleid driftspartner) har en ambisjon om minst like gode forhold som vi har hatt de siste 2 årene. Våren har vært gunstig, så forholdene på banen tilsier at kvaliteten blir minst like bra som i 2021. Vi som er ivrige golfspillere trives best når det er gode forhold.
De 2 siste årene er det bunkerne på Hafjell Golfbane som har fått mest kritikk. Det gjøres noen grep der nå i år med innkjøp av slådd som kan brukes maskinelt for å kjøres i bunkere og forhindre at ugress vokser så raskt. I tillegg kjøpes det inn nye bunker river.  Det vil også bli vurdert om man skal fylle igjen enkelte bunkere slik at det blir færre av dem 😊
Vi som medlemmer av Hafjell Golfklubb må forvente litt dugnadsarbeid likevel og det bør vi ALLE være positive til. Jo mere innsats vi legger ned jo bedre blir forholdene. Vær positiv og møt opp når klubben inviterer til dugnad 😊 Vi har planer om 2 dugnader i 2022 – den første vil bli allerede på fredag 6. mai kl. 17 – egen informasjon om dette blir lagt ut på hjemmesida og på facebook sida. I tillegg vil vi ha en dugnad fredag 12. august. Vi har alltid en «sosial turnering» i forbindelse med dugnad så det er en kombinasjon av jobb og fornøyelse. Mat blir også servert. Forpliktelsen til dugnader var kanskje større når vi var «aksjonærer» men vi som klubb håper våre medlemmer fortsatt ser stor verdi i å holde banen i god stand.
Hvordan gjør dere dette i praksis? ALLE eksisterende medlemmer av Hafjell Golfklubb må sende mail til klubb@hafjellgolf.no og angi hvilken kategori man skal ha i 2022. Har du fått faktura på 800,- for 2022 så trekkes dette ifra faktura for fritt spill.
 • Hovedmedlem                                                          kr. 4.900,- (2 greenfee inkl) 
 • Ektefelle/samboer                                                   kr. 3.900,-
 • Familiemedlemskap 2 voksne + juniorer                kr. 9.900,- (2 greenfee inkl)
 • Familiemedlemskap 1 voksen + juniorer                kr. 5.900,- (1 greenfee inkl)
 • Studentmedlemskap (krever studentbevis)           kr. 2.700,-
 • Greenfeemedlem                                                     kr. 1.900,- (20% greenfee + 2 greenfee inkl)
 • Junior (12 tom 15)                                                    kr. 1.000,-
 • Junior (16 tom 19)                                                    kr. 2.000,-
 • Knøtt (tom 11 år)                                                     Gratis
 
Ved familemedlemskap så sett opp hvem som inngår i dette (Fullt navn og event. Medl.nr). Ved Ektefelle/samboer så angi hvem som er Hovedmedlemmet du er gift/samboer med.
Sørg også for å holde kontaktinformasjon din oppdatert i Golfbox
Ved svar vil vi legge deg/dere inn med riktig spillekategori i Golfbox og du vil etter hvert motta faktura på epost.            
Vi ser fram imot ny golfsesong og håper alle våre medlemmer er positive og klare.
 
Med vennlig hilsen
 
Tore Lien                                            Johannes Nermo                            
Hafjell Golfklubb                             Nermo AS                                          
Ikomm
Lemmikäinen
Strandtorget
DNB
Nermo Hotell
Veidekke
Leve Hytter
Ringnes
Hafjell Resort
Askus
Boligpartner
Øverbygg