Medlemmer

Protokoll fra Årsmøte

Publisert: 1. mai 2022  av Tore Lien

Referat årsmøte Hafjell Golfklubb 2021.
 
1: Dirigent – Tore, ingen andre forslag. Referent, Geir. Underskrive protokoll, Camilla/Bente
2: 19 stemmeberettigete.
3: Godkjenning innkalling og saksliste.
                Feil dato på nettside. Godkjent.
4: Årsberetning.
                Arve: Spørsmål angående hvor mange vtg medlemmer som fortsatt var medlem.
                Ikke helt oversikt, men kan oppdateres i referat.
5: Behandle årsregnskap 2021i revidert stand.
                Spørsmål angående sponsoravtaler.
                Klubben sponser Kristoffer Lie med 25k for proff satsing.
6: Behandle forslag og saker.
                Ingen innkomne saker/forslag.
7: Kontingent for 2023
                800kr til klubben endres ikke. Informasjon om priser medlemskap offentligjøres så snart det
              er klart.
8: Vedta budsjett for 2022
                Spørsmål: Er det noe hensikt med å gå i overskudd?

                Budsjett godkjent.
9: Valg
                9.1 – Styreleder – Tore gjenvalgt
                9.2 – Nestleder - Ikke på valg.
                9.3 – Øvrige styremedlemmer – Rune gjenvalgt økonomi. Geir gjenvalgt TK.
                9.4 – Valg av revisor – Per Nermo (ikke på valg), Thorbjørn Arntzen gjenvalgt.
                9.5 – Representanter til ting og møter i org ledd. Styreleder.
                9.6 – Leder av valgkomiteen
                9.7 – Øvrige medlemer av valgkomiteen
Ikomm
Lemmikäinen
Strandtorget
DNB
Nermo Hotell
Veidekke
Leve Hytter
Ringnes
Hafjell Resort
Askus
Boligpartner
Øverbygg