Medlemmer

Innkalling til Årsmøte Hafjell Golfklubb

Publisert: 28. februar 2022  av Tore Lien

Torsdag 28. april kl. 19.00 - Sted : Låven på Nermo

Innkalling til årsmøte - Møte er flyttet til torsdag 28. april. kl. 19-21

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 14. april 2022 til klubb@hafjellgolf.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Hafjellgolf.no og på Hafjell Golfklubb sin Facebookside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Hafjell Golfklubb minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Hafjell Golfklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Etter årsmøte blir det Infomøte
- Banestatus
- Treningsopplegg

- Turneringer
- m.m.Sett av torsdag 28. april kl. 19 - 21

Vi ser fram imot ny golfsesong.

mvh
Styret Hafjell Golfklubb
Ikomm
Lemmikäinen
Strandtorget
DNB
Nermo Hotell
Veidekke
Leve Hytter
Ringnes
Hafjell Resort
Askus
Boligpartner
Øverbygg