Medlemmer

Sakspapirer til Årsmøte

Publisert: 15. april 2021  av Tore Lien

Torsdag 22. april kl. 19 er det årsmøte på Nermo. Møt opp :) Sakspapirer er tilgjengelig nederst i saken her.

Årsmøte gjennomføres torsdag 22. april fra kl. 19

Under følger sakslisten for årsmøtet:
Sak 1: Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 2: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 3: Godkjenne innkalling og saksliste
Sak 4: Behandle årsberetning for 2020.
Sak 5: Behandle årsregnskap for 2020 i revidert stand
Sak 6: Behandle forslag og saker
Ingen innmeldte forslag
Sak 7: Fastsette medlemskontingent for 2022
Sak 8: Vedta budsjett for 2021
Sak 9: Foreta følgende valg:
9.1 Styreleder
9.2  Nestleder
9.3 Øvrige styremedlemmer
9.4 Valg av revisor
9.5                 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
9.6  Leder av valgkomiteen
9.7 Øvrige medlemmer av valgkomiteen

Informasjonsmøte etter endt årsmøte.

 
Ikomm
Lemmikäinen
Strandtorget
DNB
Nermo Hotell
Veidekke
Leve Hytter
Ringnes
Hafjell Resort
Askus
Boligpartner
Øverbygg