Medlemmer

Corona situasjon - Hafjell Golf

Publisert: 30. mars 2020  av Tore Lien

Vi forholder oss til Norsk Golf sine anbefalinger.

Fra Norsk Golf :
 

"NGF sendte 13. mars ut en melding der vi anbefalte at golfen holdt seg lojale til myndighetenes vedtak om stengning av all organisert idrettsaktivitet t.o.m. 26. mars. Dette gjorde vi for å bidra til dugnaden for å hindre smitte av korona.

Parallelt har vi kontinuerlig jobbet for både å forberede en baneåpning med restriksjoner, og for å få nasjonale myndigheters aksept for en slik åpning. Vi har påpekt at golfen er velegnet til å spille en positiv rolle for folks fysiske og psykiske helse i disse tider.

Nå har myndighetene videreført forbudet mot organisert idrettsaktivitet t.o.m. 13. april 2020. Vi vil fortsette å jobbe hardt og kreativt for å få til løsninger så raskt som mulig, men inntil det foreligger vil NGF fortsatt anbefale at golfen forholder seg lojalt til nasjonale helsemyndigheters vedtak."

Vi kommer tilbake med ny informasjon etter påske vedørende dette.

Hafjell Golfbane åpnes jo normalt ikke før medio mai og Drivingrangen vil tidligst kunne åpne etter påske så vi får håpe på positive nyheter fremover.

Vi ønsker uansett alle våre medlemmer og aksjonærer God Påske.

Med hilsen
Hafjell Golfklubb og Hafjell Golf AS
Ikomm
Lemmikäinen
Strandtorget
DNB
Nermo Hotell
Veidekke
Leve Hytter
Ringnes
Hafjell Resort
Askus
Boligpartner
Øverbygg