Medlemmer

Årsmøte og Infomøte

Publisert: 4. mars 2020  av Tore Lien

Vi minner om årsmøte og infomøte på Låven på Nermo mandag 25. mai kl. 19. Møt opp!

Til medlemmer i Hafjell Golfklubb                           9. mars 2020

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Hafjell Golfklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 14. februar 2020

Årsmøtet avholdes den 25. mai 2020 kl. 1900 på Nermo Hotell.

Under følger sakslisten for årsmøtet:

Sak 1: Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 2: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 3: Godkjenne innkalling og saksliste
Sak 4: Behandle årsberetning for 2019.
Sak 5: Behandle årsregnskap for 2019 i revidert stand
Sak 6: Behandle forslag og saker
        
Sak 7: Fastsette medlemskontingent for 2021
Sak 8: Vedta budsjett for 2020
Sak 9: Foreta følgende valg:
9.1 Styreleder
9.2 Øvrige styremedlemmer
9.3 Valg av revisor
9.4 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å  oppnevne representantene
9.5  Leder av valgkomiteen
9.6 Øvrige medlemmer av valgkomiteen
 
 
Vedlagt følger følgende dokumenter:
  • Hafjell Golfklubbs årsberetning
  • Årsregnskap – signert
  • Styrets forslag til budsjett
  • Valgkomiteens innstilling (ikke klar)
 
 
Med vennlig hilsen
styret i Hafjell Golfklubb
Ikomm
Lemmikäinen
Strandtorget
DNB
Nermo Hotell
Veidekke
Leve Hytter
Ringnes
Hafjell Resort
Askus
Boligpartner
Øverbygg