Medlemmer

Innkalling til Årsmøte Hafjell Golfklubb

Publisert: 14. februar 2020  av Tore Lien

Det blir årsmøte og informasjonsmøte på mandag 23. mars kl. 1900 på Låven på Nermo.

Innkalling til årsmøte :

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 9. mars til klubb@hafjellgolf.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Hafjellgolf.no.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Hafjell Golfklubb minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Hafjell Golfklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Etter årsmøte blir det Infomøte
- Treningsopplegg 2020 v/Niclas
- Åpen dag 2020 v/Nicals
- Turneringer 2020 v/Geir
- Nytt HCP System v/Frank
- Banestatus/planer v/Per
- Golftur høst 2020 v/Tore
- Golfheftet 2020 v/Tore

Sett av mandag 23. mars fra kl. 19-21

Vi ser fram imot ny golfsesong.

mvh
Styret Hafjell Golfklubb
Ikomm
Lemmikäinen
Strandtorget
DNB
Nermo Hotell
Veidekke
Leve Hytter
Ringnes
Hafjell Resort
Askus
Boligpartner
Øverbygg