Klubben

Innkalling til Årsmøte Hafjell Golfklubb

Publisert: 19. mars 2021  av Tore Lien

Torsdag 22. april kl. 19 - sted : Låven på Nermo

Innkalling til årsmøte :

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 8. april 2021 til klubb@hafjellgolf.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Hafjellgolf.no.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Hafjell Golfklubb minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Hafjell Golfklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Etter årsmøte blir det Infomøte
- Treningsopplegg 2021 v/Niclas
- Åpen dag 2021 v/Tore
- Turneringer 2021 v/Geir
- Banestatus/planer 2021 v/Per
- Golfheftet 2021 v/Tore

Sett av torsdag 22. april fra kl. 19-21

Vi ser fram imot ny golfsesong.

mvh
Styret Hafjell Golfklubb
Ikomm
Lemmikäinen
Strandtorget
DNB
Nermo Hotell
Veidekke
Leve Hytter
Ringnes
Hafjell Resort
Askus
Boligpartner
Øverbygg