Klubben

Innkalling til Årsmøte 2018

Publisert: 7. mars 2019  av Tore Lien

Årsmøte i Hafjell Golfklubb er tirsdag 9. april kl. 1930 på Nermo

Til medlemmene i Hafjell Golfklubb                                            Øyer, 7.03.2019

Innkalling til årsmøte i Hafjell Golfklubb
 
Styret innkaller herved til årsmøte i Hafjell Golfklubb.

Årsmøtet avholdes den 9.04.2019 kl. 19.30 på Nermo Hotell.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 26.03.2019 til klubb@hafjellgolf.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.hafjellgolf.no og på https://www.facebook.com/hafjellgolfklubb.no/

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret
 
Ikomm
Lemmikäinen
Strandtorget
DNB
Nermo Hotell
Veidekke
Leve Hytter
Ringnes
Hafjell Resort
Askus
Boligpartner
Øverbygg