Nyheter

Baneselskapet har meldt oppbud.

Av:   |  Publisert: 17. februar 2022  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Hafjell Golf AS begjærte seg selv konkurs nå sist mandag 14. februar.

Styret har jobbet med alternative løsninger over lengre tid, men har ikke klart å komme frem til en langsiktig bærekraftig finansiering for selskapet.

Styret fikk klare og entydige råd fra aksjonærene på den ekstraordinære generalforsamlingen den 24. januar. Det har imidlertid ikke lykkes å få til minnelige løsninger med den største kreditoren.

Styret har hatt første møte med bostyrer, som så for seg en rask behandling av oppbudsbegjæringen.

Konkursen i baneselskapet vil ikke få noen direkte påvirkning på Hafjell Golfklubb. Nermo AS har gitt tydelige signaler på at de vil garantere for driften av golfbanen for kommende sesong. Golfklubben og Nermo AS vil raskt starte arbeidet med å planlegge for kommende sesong.

For de som har tilgang til GD nett, så har de lagt ut en liten nyhetssak:
https://www.gd.no/hafjell-golf-er-konkurs-jeg-er-sardeles-skuffa/s/5-18-1505806

Ved generelle spørsmål kan Johannes Nermo kontaktes.