Bane

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Publisert: 17. januar 2022  av Per Nermo

Ekstraordinær Generalforsamling i Hafjell Golf AS den 24. januar 2022, kl. 15:00 på Nermo Hotell, Øyer.

 
 
Til aksjonærer i Hafjell Golf AS
 
INNKALLELSE
 
Ekstraordinær Generalforsamling i Hafjell Golf AS
 
24. januar 2022, kl. 15:00 på Nermo Hotell, Øyer
 
 
 
SAKSLISTE:
 
  1. Godkjennelse av innkalling og fullmakter.
  2. Valg av møteleder, protokollfører og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
  3. Orientering om selskapets økonomiske situasjon.
  4. Vurdering av alternativer, kapitalinnhenting.
 
 
 
Skriftlig fullmakt kreves for de aksjonærer som representeres ved fullmakt.
De som ikke har anledning til å møte, oppfordres til å gi fullmakt til styrets leder.
 
 
Øyer, 16. januar 2022
 
 
 
Sverre Nedberg
Styreleder
Ikomm
Lemmikäinen
Strandtorget
DNB
Nermo Hotell
Veidekke
Leve Hytter
Ringnes
Hafjell Resort
Askus
Boligpartner
Øverbygg