Bane

Regler for bruk av drivingrangen

Publisert: 11. juni 2021  av Per Nermo

Det har vært flere uheldige episoder på rangen, så vi har vært nødt til å sette opp noen enkle regler:

Hafjell Golf - range
 
Regler for bruk av drivingrange:
 
Vi ber alle som bruker rangen om å overholde disse enkle reglene:
 
  • Det er kun tillat med slag fra mattene.
  • Ikke slå over nettet i enden av rangen. Slår du langt, la driver ligge i baggen.
  • Ikke slå baller i andre retninger enn ut på rangen.
  • Sett kurvene på plass ved ballautomaten etter bruk.
  • Rangeballer skal ikke brukes andre steder enn på rangen/treningsgreen.
 
All aktivitet på rangen skal avsluttes kl. 23:00
 
Takk for at du forholder deg til disse reglene.
Ikomm
Lemmikäinen
Strandtorget
DNB
Nermo Hotell
Veidekke
Leve Hytter
Ringnes
Hafjell Resort
Askus
Boligpartner
Øverbygg