Bane

Innkalling til generalforsamling

Publisert: 5. mars 2021  av Per Nermo

Generalforsamling i Hafjell Golf AS på Nermo Hotell i Øyer den 22. mars 2021, kl. 15:00

Til aksjonærer i Hafjell Golf AS
 
INNKALLELSE
 
Generalforsamling i Hafjell Golf AS
 
22. mars 2021, kl. 15:00 på Nermo Hotell, Øyer
 
 
SAKSLISTE, Hafjell Golf AS
 
  1. Godkjennelse av innkalling og fullmakter.
  2. Valg av møteleder, protokollfører og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
  3. Styrets årsberetning.
  4. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
  5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.
  6. Fastsettelse av serviceavgift for 2021.
  7. Valg av styret i henhold til aksjeloven og vedtektene.
 
Skriftlig fullmakt kreves for de aksjonærer som representeres ved fullmakt.
 
Øyer, 05.03.2021
 
Sverre Nedberg
Styreleder
Ikomm
Lemmikäinen
Strandtorget
DNB
Nermo Hotell
Veidekke
Leve Hytter
Ringnes
Hafjell Resort
Askus
Boligpartner
Øverbygg