Bane

Innkalling til generalforsamling

Publisert: 9. juni 2020  av Per Nermo

Generalforsamling i Hafjell Golf AS avvikles torsdag 25. juni kl. 17:00 på Nermo Hotell.

Til aksjonærer i Hafjell Golf AS
 
INNKALLELSE
 
Generalforsamling i Hafjell Golf AS
 
Torsdag 25. juni 2020, kl. 17:00 på Nermo Hotell, Øyer
 
 
SAKSLISTE, Hafjell Golf AS
 
  1. Godkjennelse av innkalling og fullmakter.
  2. Valg av møteleder, protokollfører og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
  3. Styrets årsberetning.
  4. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
  5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.
  6. Fastsettelse av serviceavgift for 2020.
  7. Valg av styret i henhold til aksjeloven og vedtektene.
  
Skriftlig fullmakt kreves for de aksjonærer som representeres ved fullmakt.
 
 
Øyer, 09.06.2020

 
Sverre Nedberg
Styreleder
Ikomm
Lemmikäinen
Strandtorget
DNB
Nermo Hotell
Veidekke
Leve Hytter
Ringnes
Hafjell Resort
Askus
Boligpartner
Øverbygg