Bane

Utsettelse av generalforsamling

Publisert: 20. mars 2020  av Per Nermo

Generalforsamlingen i Hafjell Golf AS utsettes i påvente av nærmere avklaring rundt koronaviruset.

Med bakgrunn i koronaviruset som sprer seg rundt i Norge og med de anbefalinger og direktiver som kommer fra Folkehelseinstituttet og Regjeringen, er det besluttet å utsette generalforsamlingen i Hafjell Golf AS. Vi vil kalle inn til generalforsamling så fort situasjonen er mer normalisert og etter at det anbefales fra Folkehelseinstituttet å gjennomføre denne type forsamlinger igjen.

Serviceavgiften for 2020 blir derfor liggende på samme nivå som for 2019 dvs. på kr. 4.300. Utfaktureringen vil skje fortløpende før påske.

Norges Golfforbund har også anbefalt at det på grunn av koronaviruset ikke gjennomføres noen idrettslig aktivitet på bane, driving range og simulatorer i første omgang fram til og med 26. mars. Det forventes at dette vil bli forlenget til etter påske. Dette begrunnes ikke bare i smittefare for utøvere og/eller ansatte eller andre som tilrettelegger for aktivitet, men også i solidaritet med alle omkring oss og at golfen skal være med å tydeliggjøre alvoret i situasjonen og de beslutninger som er fattet av overordnede myndigheter.

Uavhengig av dette så vil våren komme og banen må klargjøres for sesongen. Per i dag ligger det fortsatt bra med snø over hele banen, men med varmere være vil dette raskt kunne sendre seg fremover mot påsken. Vi vil legge ut mer informasjon om banen og forholdende når snøen forsvinner.

I mellomtiden ta vare på hverandre og følg de råd som blir gitt av myndighetene.

To bilder av banen tatt i dag:


 

Ikomm
Lemmikäinen
Strandtorget
DNB
Nermo Hotell
Veidekke
Leve Hytter
Ringnes
Hafjell Resort
Askus
Boligpartner
Øverbygg