Bane

Innkalling til generalforsamling

Publisert: 5. mars 2019  av Per Nermo

Generalforsamling i Hafjell Golf AS avholdes mandag 25. mars kl. 14 på Nermo Hotell.

 

Til aksjonærer i Hafjell Golf AS 

INNKALLELSE

Generalforsamling i Hafjell Golf AS

Mandag 25. mars 2019, kl. 14:00 på Nermo Hotell, Øyer

 

SAKSLISTE, Hafjell Golf AS

 

1.                  Godkjennelse av innkalling og fullmakter.

2.                  Valg av møteleder, protokollfører og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3.                  Styrets årsberetning.

4.                  Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.

5.                  Fastsettelse av godtgjørelse til styret.

6.                  Fastsettelse av serviceavgift for 2019.

7.                  Valg av styret i henhold til aksjeloven og vedtektene.

 

Skriftlig fullmakt kreves for de aksjonærer som representeres ved fullmakt.

 

Øyer, 05.03.2019

Sverre Nedberg

Styreleder

Ikomm
Lemmikäinen
Strandtorget
DNB
Nermo Hotell
Veidekke
Leve Hytter
Ringnes
Hafjell Resort
Askus
Boligpartner
Øverbygg