Bane

Vanning

Publisert: 26. juni 2018  av Per Nermo

Vi er nå inne i en ny varm periode, noe som gjør at det blir svært tørt på banen.

Vanningsanlegget fungerer som det skal, og vi må nå kjøre kontinuerlig vanning. Det settes opp automatiske programmer.

På dagen vil vi kunne kjøre vanning på fairwayer og greener. På fairwayer vil 1 - 2 spredere gå samtidig, slik at dette ikke skal være til stor sjenanse for spill. Når vi vanner greener, kjøres en og en green om gangen og en green går i 5 minutter. Programmet er satt opp slik at det går mot spilleretningen, dvs. vi begynner på green 9, deretter 8 osv.

Den vanningen vi gjør nå, hjelper oss å holde forholdene noenlunde stabile. Det forslår imidertid ikke i lengden, så banen er avhengig av naturlig regn i overskuelig fremtid.
Ikomm
Lemmikäinen
Strandtorget
DNB
Nermo Hotell
Veidekke
Leve Hytter
Ringnes
Hafjell Resort
Askus
Boligpartner
Øverbygg