Kurs/Trening

Veien til Golf kurs 2023

Se kursprogram med påmeldinger her

Pris kr. 2.900,- inkl. fritt spill inneværende år. Pris kr. 1.300,- for de under 16 år.

Del 1  - E-læring – teori må gjennomføres før praktisk del
Del 2 - Praktisk del – 4 timer på ettermiddag.
Inntil 10 deltakere pr. gang

Hovedansvarlig : Kristoffer Lie, mob. 48137097
Medhjelper : Tore Arnfinn Lien, mob. 95177655