Medlemmer

Golf Innlandet

10 av distriktets golfklubber har tatt initiativet til et tettere samarbeid: Atlungstad GK, Kongsvinger GK, Skei GK, Mjøsen GK, Trysil GK, Sorknes GK, Elverum GK, Randsfjorden GK, Hafjell GK og Gjøvik & Toten GK.
 
I hovedsak gjelder samarbeidet følgende områder: 
1 - Web portal, 
2 - Team Innlandet (juniorsatsing), 
3 - Innlandsmerket & 
4 - Greenfee
 
Dette er fremdeles i startgropa, men planen er at vi skal utvide samarbeidet i Golf Innlandet fra greenfee samarbeid i 2008 til et mer omfattende samarbeid i 2009, som skal inneholde både et Innlandsmerke, et bedre koordinert turneringstilbud, en felles juniorsamling, samt et Innlandmesterskap i golf.
 
”Team Innlandet” vil i hovedsak plukke treningsvillige talenter fra de forskjellige klubbene. Håpet er at dette skal være med å lette de økonomiske forholdene for klubber som har juniorer som deltar på landsomfattende turneringer men som ikke ennå har nådd landslag, samt kunne tilby en plattform med kunnskap og motivasjon for juniorer som blir litt ”alene” i sin hjemmeklubb. Team Innlandet vil være sponsorfinansiert. Dette vil bli utprøvd på ”pilotbasis” i sesongen 2009 og vi håper på full oppstart i 2010.
 
Innlandsmerket er et merke som deles ut hvis du spiller alle samarbeidsklubbene på en og samme sesong, 1. året i bronse, 2. året i sølv og selvfølgelig 3. året i gull. Merket blir trykket i metall med rem til bag. Vi håper at dette skal på sikt bli et merke som både regionens golfere og andre skal ønske å jobbe litt for å henge på bagen. Klarer vi å generere 50 som ønsker merket, og de andre klubbene gjør det samme, så vil vi få 500 flere greenfee spillere neste år.
 
Web Portalen skal selvsagt inneholde en link til alle baner, med for eksempel opplevelses tips, overnatting og bespisningstips samt eventuell annen relevant informasjon som besøkende golfere kan ha nytte av. I tillegg blir vi 10 klubber som kan ”spleise” på markedsføring av portalen samt at vi åpner for sponsorer her også, for eksempel av utstyrsleverandører el.l.
Det vil også bli lagt ut en felles terminliste hvor alle forbundsrelaterte turneringer vil bli satt opp samt at hver enkelt klubb kan legge ut 1 åpen turnering som for eksempel ”Din Golfklubb Open”, de andre klubbene plikter da og markedsføre denne i egen klubb. Dette vil også forhåpentligvis gjøre markedet for turneringer i distriktet vårt mer interessant. Intensjonen er oppstart av denne siden i 2010.
 
Vi håper at alle ser at dette vil være en spennende samarbeidsform som vi tror på sikt vil styrke hele innlandsregionen når det gjelder golf.

 

Ikomm
Lemmikäinen
Strandtorget
DNB
Nermo Hotell
Veidekke
Leve Hytter
Ringnes
Hafjell Resort
Askus
Boligpartner
Øverbygg