Bane

Buffersoner for 9- og 18- hulls runder

Er du usikker på dette med buffersone på 9- eller 18- hullsrunder? Se tabellen nedenfor!

Nye bestemmelser f.o.m. 1. januar 2016:
- Man kan gå hcp- tellende 9- hulls selskaps- og turneringsrunder også i kategori 2 (hcp 4,5- 11,4).
- Nytt er også at klubbhandicap går over til egen kategori 6 (hcp 37- 54), og i denne kategorien er det ikke mulig å skrive seg opp i handicap.
- Oppskriving i kategori 5 (hcp 26,5- 36) er nå 0,1 for hvert poeng dårligere enn buffersonen (tidligere 0,2).
 Handicap
kategori

 


EGA eksakt
handicap

 

 Buffersone
    18 hull

 


Buffersone
9 hull

 

Stablefordpoeng dårligere enn buffersone:
Legg til kun:

 

For hvert poeng over 36 :
Trekk fra:

1

        - 4,4

35 - 36

Nei

0,1

0,1

2

4,5 – 11,4

34 - 36

35 - 36

0,1

0,2*

3

11,5 – 18,4

33 - 36

35 - 36

0,1

0,3

4

18,5 – 26,4

32 - 36

34 - 36

0,1

0,4

5

26,5 – 36,0

31 - 36

33 - 36

0,1

0,5


6
 

37 - 54

Nei

Nei

Ingen oppskriving

1

* Ved nedskriving i kategori 2 som medfører overgang til kategori 1, settes handicap til 4,4 uansett resultat.

9- hulls runder
Når man spiller 9- hullsrunder, legger man til 18 Stableford- poeng til den
poengsummen man har etter 9 hull. Den Stableford- poengsummen man da får
skal sammenlignes med buffersonen for 9 hull.

Merk: Når man skal spille en 9- hullsrunde, skal man enten spille første 9
(hull 1-9), eller siste 9 (hull 10-18). Man kan ikke spille 9 fritt valgte hull.
Og det er kun tillatt med én hcp- tellende 9- hullsrunde pr. dag.

Kun individuelt slagspill med fullt spillehandicap (100%) kan være hcp- tellende. Shotgunstart- runde kan derfor også være hcp- tellende, dersom man følger reglene ellers.
Match- spill kan ALDRI være hcp- tellende, selv om man huller ut på alle hull. Dette fordi golfreglene i slagspill og matchspill i mange tilfeller er ulike, og spillestrategien er ulik.

Baneforhold!
Det kan maks være 1 provisorisk green ("vintergreen") på 9 hull ved hcp- tellende runde. (Maks 2 provisoriske greener på 18 hull, og disse kan være på samme 9- hulls sløyfe).
Lengden på banen skal ikke avvike mer enn 100 meter på 18 hull, eller 50 meter på 9 hull, fra banenes offisielle lengde.

Handicap- komitéen anbefaler alle spillere å registrere alle rundene i Golfbox, både de som er dårligere og bedre enn buffersonen. På denne måten vil man være trygg på at man har korrekt hcp, og at årsrevisjonen vil gi spillerne det handicapet som gjenspeiler riktig nivå.

GOD TUR  -  MED RIKTIG HANDICAP!
SPORTSLIG HILSEN HCP- KOMITÉENsmiley

Ikomm
Lemmikäinen
Strandtorget
DNB
Nermo Hotell
Veidekke
Leve Hytter
Ringnes
Hafjell Resort
Askus
Boligpartner
Øverbygg