Klubben

Innkalling til Årsmøte

Publisert: 22. februar 2018  av Tore Lien

Årsmøte i Hafjell Golfklubb er 21.3 kl. 1800 på Nermo

Til medlemmene i Hafjell Golfklubb
Øyer, 21.02.2018

Innkalling til årsmøte i Hafjell Golfklubb
 

Styret innkaller herved til årsmøte i Hafjell Golfklubb.

Årsmøtet avholdes den 21.03.2018 kl. 18.00 på Nermo Hotell.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 07.03.2018 til klubb@hafjellgolf.no.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.hafjellgolf.no og på https://www.facebook.com/hafjellgolfklubb.no/

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret
Ikomm
Lemmikäinen
Strandtorget
DNB
Nermo Hotell
Veidekke
Leve Hytter
Ringnes
Hafjell Resort
Askus
Boligpartner
Øverbygg