Klubben

INNKALLING TIL ÅRSMØTE HAFJELL GOLFKLUBB FOR 2016

Publisert: 13. februar 2017  av Tom Sveinungsen

Nermo Hotell. Tirsdag 28. Mars 2017 Kl 19:00.   

INNKALLING TIL Årsmøte I Hafjell Golfklubb for 2016.
 
Det innkalles til årsmøte i Hafjell Golfklubb 28. Mars 2017.
 
Sted:               Nermo Hotell.
Tidspunkt:      Tirsdag 28. Mars 2017 Kl 19:00.   
 
 
 
Til behandling foreligger:
 
1.         Åpning av årsmøtet, Valg av møteleder, referent og  registrering av medlemmer.
 
2.         Valg av minst en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
 
3.         Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 
4.         Godkjenne årsmelding og regnskap for 2016
 
5.         Godkjenne budsjett for 2017
 
6.         Fastsette medlemskontingent for 2018
 
7.         Behandle saker fremmet av styret      
 
8.         Behandle innkomne saker
            Innkomne saker må være styret i hende innen 6. Mars 2017
 
10.       Valg
 
 
            Sakspapirer til Årsmøte vil foreligge 1 uke før årsmøte.         
  
 
 
                                   Lillehammer 13.02.2017.
 
                                   For styret i Hafjell Golfklubb 
                                              
                                           Tom Sveinungsen
                                                Styrets leder
                                                       (sign)
 
 
 
 
 
Ikomm
Lemmikäinen
Strandtorget
DNB
Nermo Hotell
Veidekke
Leve Hytter
Ringnes
Hafjell Resort
Askus
Boligpartner
Øverbygg