Bane

Innkalling til generalforsamling

Publisert: 21. februar 2018  av Per Nermo

Generalforsamling i Hafjell Golf AS holdes mandag 12. mars kl. 16:00 på Nermo hotell.

Til aksjonærer i Hafjell Golf AS

 

INNKALLELSE

 

Generalforsamling i Hafjell Golf AS

 

Mandag 12. mars 2018, kl. 16:00 på Nermo Hotell, Øyer


SAKSLISTE, Hafjell Golf AS
 
1.                  Godkjennelse av innkalling og fullmakter.
2.                  Valg av møteleder, protokollfører og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3.                  Styrets årsberetning.
4.                  Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
5.                  Fastsettelse av godtgjørelse til styret.
6.                  Fastsettelse av serviceavgift for 2018.
7.                  Valg av styret i henhold til aksjeloven og vedtektene.
 
 
 
Det skal fremlegges skriftlig fullmakt for de aksjonærer som representeres ved fullmakt.
 
 
 
Øyer, 12.02.2018
 
 
 
Sverre Nedberg
Styreleder
 
Ikomm
Lemmikäinen
Strandtorget
DNB
Nermo Hotell
Veidekke
Leve Hytter
Ringnes
Hafjell Resort
Askus
Boligpartner
Øverbygg