Bane

Innkalling til generalforsamling

Publisert: 13. februar 2017  av Per Nermo

Det kalles inn til generalforsamling i Hafjell Golf AS mandag den 27. februar kl. 18:00 på Nermo Hotell.

SAKSLISTE, Hafjell Golf AS
 
1.                  Godkjennelse av innkalling og fullmakter.
2.                  Valg av møteleder, protokollfører og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3.                  Styrets årsberetning.
4.                  Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
5.                  Fastsettelse av godtgjørelse til styret.
6.                  Fastsettelse av serviceavgift for 2017.
7.                  Valg av styret i henhold til aksjeloven og vedtektene.
 
Det skal fremlegges skriftlig fullmakt for de aksjonærer som representeres ved fullmakt.
 
Øyer, 13.02.2017
 
Sverre Nedberg
Styreleder
Ikomm
Lemmikäinen
Strandtorget
DNB
Nermo Hotell
Veidekke
Leve Hytter
Ringnes
Hafjell Resort
Askus
Boligpartner
Øverbygg