Bane

Oppdatering bane

Publisert: 16. juli 2018  av Per Nermo

Nedbøren lar vente på seg

Det har ikke vært noe vesentlig med nedbør siden banen åpnet i mai, noe som gjør at det er svært tørt. Det er fortsatt vann i Mosåa (hvor vi tar vannet fra), slik at vi kjører vanningsanlegget for fullt. Dette hjelper noe, men kompenserer ikke for normal nedbør. Vi har unormalt lite vekst på de områder vanningsanlegget dekker, og ingen vekst utenom (ruff). Under disse forholdene er banen forholdsvis bra og tetter seg gravdvis til.

Vi har nå fått jevnet ut kulen foran det bakre utslaget på hull 5, slik at man nå ser mer av greenen. Dette området vil bli sådd, slik at vi skal kunne slå ruff også her. Området nedenfor det vi nå har plannert må fortsatt håndteres manuelt.


Vi fikk også skiftet sand i den andre fairway bunkeren på høyre side på hull 6, og fjernet sanden i den først. Denne er nå merket med blått i påvente av leveranse av mer sand.
 
Ikomm
Lemmikäinen
Strandtorget
DNB
Nermo Hotell
Veidekke
Leve Hytter
Ringnes
Hafjell Resort
Askus
Boligpartner
Øverbygg